Full name

Magdalena Kałużna

Title

Sztuka użytkowa │Rękodzieło│Custom painter

Location

Łódź, Poland

Blurb

Pracownia artystyczna

Biography

... bo nie ma nic lepszego od chwili przerwy i kawy spijanej z ulubionego, spersonalizowanego kubeczka!

... because there is nothing more pleasant in the world than sipping coffee or tea from your custom, hand-painted cup!

Elsewhere